Produktserie: Ballograf

Ballografs historia

I Sverige fick urmakaren Eugen Spitzer, en österrikisk, judisk man som

flytt undan nazismen, höra talas om det nya underverket och 1947 köpte

han en Reynoldspenna från USA för 30 kronor. Tillsammans med vännen

och ingenjören Friedrich Schaechter kopierade han principen och de

experimenterade därefter med en egen design. De kallade pennan för

Ballograf, ball för boll och graf för skriva.

I ett garage på S:t Pauligatan i Göteborg tillverkade de sedan ett

antal pennor som de lyckades sälja till varuhuskedjan

Enhetsprisaktiebolaget, EPA. Samtliga kulspetspennor, de första som

någonsin tillverkats i Sverige, returnerades dagen därpå eftersom de

alla läckte.

Men Spitzer och Schachter gav inte tappt och snart hade man lyckats

med en konstruktion som fungerade. 1949 kostade en Ballografpenna

fantastiska 99 kronor, emedan de flesta andra pennor såldes för 70

kronor och därunder. Två år senare hade företaget Ballograf Verken

bildats och man flyttade in i nya lokaler på Krokslätts Parkgata i

Mölndal.