Historik

Pre Scriptum är en tidskrift som jag gjorde mellan åren 2000-2007

Pre Scriptum Nr 1-2000
Pre Scriptum Nr 1-2001
Pre Scriptum Nr 2-2001
Pre Scriptum Nr 1-2002
Pre Scriptum Nr 2-2002
Pre Scriptum Nr 3-2002
Pre Scriptum Nr 1-2003
Pre Scriptum Nr 2-2003
Pre Scriptum Nr 3-2003
Pre Scriptum Nr 1-2004
Pre Scriptum Nr 2-2004
Pre Scriptum Nr 3-2004
Pre Scriptum Nr 3-2005
Pre Scriptum Nr 1-2006
Pre Scriptum Nr 2-2006
Pre Scriptum Nr 3-2006

Här följer en kort presentation av skrivkonstens historia

Ladda ned här PDF filen – Skrivkonstens historia

Här är ett brev som jag skickade till skolministern

Sverige -pennans U-land

Här är en kopia av en stålpenn katalog

Aikin Lambert Stål penn Katalog

Caran dAche Historia

Conway Stewart historia

Cross historia

Richard Esterbrook

Faber-Castell Historik

Inoxcrom historia

Lamy historia

Pilot Namiki historia

Följande är en penna helt i bronze och ser ut som en doppepenna men den har ett påfyllnadshål på kroppen där man fyller på bläck därav så får den betecknas som en tidig reservoarpenna. Den är hittad i Pompeii och är daterad mellan 100 före Kristus – 79 efter.
Detta är den äldsta förekomsten av reservoarpennor man känner till.

Reservoarpenna Hittad i Pompeii